Loading...

- LATEST EVENTS -
ศิลปะ นวัตวิถี และเทคโนโลยีเพื่อสาธารณะ

หากใครที่ได้ติดตามงานเสวนาของเราในช่วงระยะเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมาก็คงพอจะสังเกตได้ว่าในหลากหลายประเด็นที่เราหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันนั้นต่างก็มีความเชื่อมโยงกันอยู่อย่างมีนัยสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม, การกัดเซาะ, ขยะทะเล, การถอยร่นของพื้นที่ชุมชน, การคมนาคมขนส่ง, วัฒนธรรม, ความเป็นอยู่, การท่องเที่ยว, ศิลปะ และการจัดเก็บฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ฉะนั้นแล้วคำกล่าวของเรืองศักดิ์ อนุวัตรวิมล ที่เคยกล่าวไว้ว่า

“...พอมาทำงานร่วมกัน มันก็จะเกิดภาพที่ใหญ่มากขึ้น สังคมรู้สึก ทางคนทำงานศิลปะก็รู้สึก นักเศรษฐศาสตร์รู้สึก นักวิทยาศาสตร์รู้สึก พอมาร่วมกันทั้งหมด มันต้องเปลี่ยนแปลงได้ ถ้ามันไม่เปลี่ยนแปลงแสดงว่ามีความผิดปกติในสังคมอย่างมาก”

ก็เห็นจะไม่ผิดจากนี้เลยทีเดียว

.

วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 นี้ ศิลปินและวิทยากรทุกท่านที่เคยมาร่วมเสวนากับเราจะกลับมาอีกครั้ง เพื่อร่วมกันเชื่อมโยงองค์ความรู้และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย โดยผลการวิเคราะห์ในครั้งนี้จะได้รับการจัดเก็บไว้ในเว็บไซต์ www.osartperformance.org เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่อไปในอนาคต

.

“ศิลปะ นวัตวิถี และเทคโนโลยีเพื่อสาธารณะ”

ดำเนินการเสวนาโดย คุณชัญญา อรรถศิลปเลขา

วิทยากร

วิษณุ เข่งสมุทร (ผู้ใหญ่บ้านชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน)

อังกฤษ อัจฉริยโสภณ (ศิลปินและผู้ประสานงานด้านศิลปวัฒนธรรม)

อรทัย สุราฤทธิ์ (นักวิชาการ 4 สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ)

วัชรพล แดงสุภา (นักอนุรักษ์อิสระ)

เรืองศักดิ์ อนุวัตรวิมล (ศิลปินผู้เข้าร่วมโครงการ OSAP)

ปฏิพัทธ์ ชัยวิเทศ (ศิลปินผู้เข้าร่วมโครงการ OSAP)

รุ่งเรือง สิทธิฤกษ์ (ศิลปินผู้เข้าร่วมโครงการ OSAP)

วรเทพ อัครบุตร (ภัณฑารักษ์ศิลปะ นักเขียน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสิทธิ์ เกียมวัฒนา (คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และรองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

ณัฐพล ชัยวรวัฒน์ (หัวหน้าโครงการ OSAP)

_____________________________________

.

กำหนดการงานเสวนา

“ศิลปะ นวัตวิถี และเทคโนโลยีเพื่อสาธารณะ”

วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564

เวลา 13.00-16.30 น.

13.00-13.25 น. ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์/ ตัวแทนกล่าวเปิดงาน | ความเป็นมาของโครงการ

13.25-13.55 น. ฉายวิดีโอเกี่ยวกับศิลปินผู้เข้าร่วมโครงการ OSAP และชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน

13.55-14.35 น. วิเคราะห์โครงการโดยทีมงานของโครงการ

14.35-15.05 น. วิเคราะห์โครงการโดยผู้มีส่วนร่วมกับโครงการ

15.05-15.35 น. วิเคราะห์โครงการโดยวิทยากรและบุคคลภายนอก

15.35-16.00 น. แนวทางขยายผลโครงการในระยะถัดไป

16.00-16.25 น. Q&A

16.25-16.30 น. กิตติกรรมประกาศ

 

*ลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังงาน “ศิลปะ นวัตวิถี และเทคโนโลยีเพื่อสาธารณะ” ได้ที่ https://bit.ly/3yGjyhI

ช่องทางการรับฟัง: โปรแกรม ZOOM (สแกน QR Code ในภาพ)

Zoom Meeting ID. 944 5198 9155

Passcode 373152

อัปเดตกิจกรรม
วันและเวลา
เสาร์, 24 กรกฎาคม 2564
13.00 - 16.30 น.

สถานที่
ZOOM

รูปแบบกิจกรรม
เสวนา

ภาษา
ไทย

แท็ก


กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
ศิลปะ นวัตวิถี และเทคโนโลยีเพื่อสาธารณะ
"...พอมาร่วมกันทั้งหมด มันต้องเปลี่ยนแปลงได้ ถ้ามันไม่เปลี่ยนแปลงแสดงว่ามีความผิดปกติในสังคมอย่างมาก”
EVENT DATE | 24 July 2021
ถ่ายทอดศิลป์สู่ถิ่นชุมชน - ผลกระทบต่อชุมชนในระยะยาว
การทำงานในพื้นที่ชุมชนย่อมมีความละเอียดอ่อน ทั้งในแง่ของพื้นที่และในแง่ของบุคคล ทำให้เรามักจะโฟกัสไปที่การทำการบ้านเกี่ยวกับสองตัวแปรหลักนี้ โดยละเลยผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนในระยะยาวจากการทำงานของเรา
EVENT DATE | 17 July 2021
เที่ยวทิพย์ 1 วัน กับบ้านขุนสมุทรจีน
ทีมงาน OSAP และคุณวัชรพล แดงสุภา (นักอนุรักษ์อิสระ) ขออาสาพาทุกท่านไปเที่ยวทิพย์กันที่บ้านขุนสมุทรจีน พร้อมเยี่ยมชมสถานที่ Unseen ที่น่าสนใจและยังไม่เคยมีใครพูดถึงมาก่อน
EVENT DATE | 27 June 2021
The essentials of Arts engagement - เทปบันทึกภาพ
บันทึกภาพงานเสวนา "ศิลปะกับการมีส่วนร่วม (The essentials of Arts engagement)" (ไม่มีเสียงแปล)
EVENT DATE | 28 May 2021
บทสะท้อนของชุมชนที่หายไปในทัศนะของผู้ดำเนินรายการ
ย้ายบ้านบ่อย “ไม่ใช่เพราะความรวย แต่เป็นความซวยของชีวิต”
EVENT DATE | 16 May 2021

สำรวจแท็ก
ArchiveThailandCommunityartsArtopensourceartperformanceศิลปะสื่อผสมคนพลัดถิ่นBACCปัญหาขยะธรณีวิทยาInstallation ArtChaingmaiศิลปินKhunsamutchinถอดบทเรียนSeminarMixed Media ArtOSAPศิลปะเฉพาะที่Environmentขี้เถ้าART CENTRE UNIVERSITY (Wang Thapra)ศิลปะชุมชนArtist1PROJECTSประติมากรรมการยัดไส้การเย็บศิลปะกับชุมชนชนบทการถักทอทุนนิยมสิ่งมีชีวิตศิลปะกับการมีส่วนร่วมVerbeke FoundationประเทศไทยN22KoreanNOTOPIAศิลปะจัดวางความยั่งยืนชีวิตในเมืองของแรงงานแรงงานTentacles Galleryสิ่งแวดล้อมMiexd Media ArtStitchTentacles Gallery N22การย้ายถิ่นKF Galleryการปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสีวัฒนธรรมRamyonGemstreasureHOULAMPONGBangkok art biennale 2020Right to Clean Air - The Art ExhibitionTaipei biennialสิ่งมีชีวิตในเมืองกับในแม่น้ำสัมภาระเสวนาCultureBangkok Art and Culture CenterหัวลำโพงBaanTuk Art centerศิลปะVDO and Object installationปะติมากรรมสังคมBangkok Art Biennaleวัสดุที่พบได้ทั่วไปIn the dream I look out to see only the starนิทรรศการ Uncertainty of ParadiseBangkok University Gallery (BUG)Taipei Fine Art Museum Taipeอีสานศิลปะการจัดวางรามยอนบ้านขุนสมุทรจีนการโยกย้ายถิ่นฐานชุมชนบ้านขุนสมุทรจีนการท่องเที่ยวGOLEM PROJECTนิทรรศการ Monstrous PhenomenonSculptureร้านอาหารรถเข็นแรงงานก่อสร้างRichard Koh Project Galleryเกาหลีโครงสร้างทางธรณีวิทยาGallery VERระบบนิเวศเมืองเที่ยวทิพย์การออกแบบAssimilate exhibitionปัญหากัดเซาะSculpture Artแรงงานข้ามชาติศิลปะและชุมชนFound objectWrong ActivityInstallation Art xYenakart VillaInstallation Art xMixed Media Art xBACC xศิลปะจัดวาง xศิลปะสื่อผสมนิทรรศการ NOTOPIAInstallation Art xTaipei biennial xTaipei Fine Art Museum Taipe xครงสร้างทางธรณีวิทยานิทรรศการ Somewhere…… (Not here) ที่......ที่ไม่ใช่ที่นี่
EVENT SCHEDULE
OPEN SOURCE’S ARCHIVE
04 | 2021
04 | 2021
04 | 2021
12 | 2019